Search
Close this search box.

Hlavní město na základě zjištění v auditech Dopravního podniku podalo trestní oznámení na neznámého pachatele

Hlavní město na základě zjištění v auditech, které se týkaly Dopravního podniku hl. m. Prahy a vznikly v souvislosti s kauzou Dozimetr, podalo trestní oznámení na neznámého pachatele a závěrečné zprávy z těchto auditů poskytlo znovu spolu s trestním oznámením orgánům činným v trestním řízení. Důvodem je závažnost některých zjištění, která poukazují zejména na předražení zakázek, korupci nebo nevýhodnost vynakládaných prostředků. Závažnost těchto zjištění v kontextu celé kauzy však nemůže z trestněprávního hlediska posuzovat pražský magistrát, ale Policie České republiky.

V reakci na kauzu Dozimetr, kdy detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v červnu 2022 zasahovali mimo jiné také na Magistrátu hl. m. Prahy, a to především v kontextu hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a následně také Rada hl. m. Prahy sérii usnesení, kterými bylo uloženo magistrátu zajistit zpracování auditů DPP. Cílem tohoto kroku bylo ověřit ekonomickou výhodnost vybraných smluv uzavíraných mezi DPP a třetími stranami.

„V současné době již pominuly původní důvody pro poskytování auditních zpráv v omezeném režimu, kdy byly k nahlédnutí pouze zastupitelům. Díky tomu bude již od pátku 21. června možné si o audity požádat dle zákona o svobodném přístupu k informacím, což jistě mnoho zájemců z řad veřejnosti a novinářů využije,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský

Na základě informací v závěrečných zprávách auditů, které jsou závažného charakteru, podalo hlavní město trestní oznámení na neznámého pachatele, kdy přílohou tohoto oznámení jsou také znovu závěrečné zprávy auditů. Posouzení závažnosti těchto skutků je tedy nyní na orgánech činných v trestním řízení. Zjištění, na která trestní oznámení poukazují, se týkají dvou již dokončených auditů, konkrétně se jednalo o zakázku na hloubkový audit v souvislosti s uzavřením smlouvy DPP se společností Xanthus Servisní a.s., a dále o hloubkový audit k ekonomické výhodnosti společného podniku DPP a Nové Holešovice a.s. i hloubkový audit ke Smlouvám o výstavbě revitalizace stanice metra Palmovka se společností Akvo Praha s.r.o.

Třetí audit DPP, tzv. hloubkový audit zakázek a majetkových transakcí u DPP za období 2014 až 2022, je nyní před dokončením. Do konce června by měli mít auditoři již veškeré požadované podklady. Následně bude předběžná závěrečná zpráva z tohoto auditu předložena DPP k vyjádření a poté předána hl. m. Praze.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS