Search
Close this search box.

Sněmovna v prvním čtení schválila zákon o Národní rozvojové bance

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila návrh zákona o Národní rozvojové bance (NRB). Umožní bance vydávat dluhopisy, které budou v případě předchozího souhlasu MF a délce splatnosti vyšší než 1 rok kryty státní zárukou. To bance usnadní přístup k cizím zdrojům kapitálu pro její rozvojovou činnost. Část peněžních prostředků bude NRB nově vést na účtech Státní pokladny v ČNB do doby jejich použití v konkrétních programech, čímž pomůže ke snížení nákladů na správu a řízení státního dluhu. Prvním čtením prošel i doprovodný zákon, díky kterému stát získá možnost budoucí vlastnické integrace NRB s Českou exportní bankou (ČEB).

„Národní rozvojová banka poprvé v historii získá svůj vlastní zákon upravující její činnost. Plníme tím slib z programového prohlášení vlády, který pomůže cashflow státního rozpočtu a zlepší možnosti pro financování a realizaci rozvojových projektů. Konečně také dotáhneme do konce proces úpravy vlastnické struktury České exportní banky, o což se neúspěšně snažila už předchozí vláda,“ uvedl k návrhu zákona ministr financí Zbyněk Stanjura.

Doprovodný zákon obsahuje mimo jiné novelizaci zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Ta představuje nezbytný krok pro budoucí integraci státem ovládaných bank, jejímž cílem je struktura s NRB jako mateřskou bankou a ČEB jako její dceřinou společností. Dosavadní podoba zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou tento krok neumožňovala. Vlastnická integrace obou bank posílí jejich společnou finanční kapacitu na konsolidované úrovni a celkově tak zefektivní systém státní podpory rozvoje a exportu.

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o Národní rozvojové bance a doprovodný zákon s navrhovanou účinností od 1. ledna 2025 také z toho důvodu, že se na evropské úrovni podařilo vyjednat zařazení NRB na seznam speciálních úvěrových institucí ve směrnici CRD1, na kterém figuruje většina národních rozvojových bank států EU včetně například německé KFW. Při přípravě návrhu zákona se MF inspirovalo v zahraničí a výsledná podoba předložená vládě bez rozporu reflektuje postavení rozvojových bank v řadě jiných států EU, počínaje Německem. NRB bude nadále bankou držící bankovní licenci, podléhající dohledu ze strany ČNB a řídící se většinou ustanovení zákona o bankách. Nově bude NRB omezena v přijímání vkladů od veřejnosti, což je pro rozvojové banky jako speciální subjekty obvyklé, nicméně zůstane jí zachována možnost přijímat depozita od municipalit, pro které půjde o alternativu k úložkám u běžných komerčních bank.

Národní rozvojová banka je akciovou společností ve vlastnictví státu založenou v roce 1992, do roku 2021 fungovala pod názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka. S bilanční sumou ve výši přesahující 30 mld. Kč poskytuje podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů za účelem rozvoje infrastruktury krajů, měst a obcí.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

TZ/MF

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS