Search
Close this search box.

Hong Kong přerozdělí spektrum 4G a 5G prostřednictvím aukce

Hongkongský úřad pro komunikace (CA) oznámil plány na přerozdělení celkem 110 megahertzů spektra 4G a 5G ve dvou pásmech uspořádáním aukce v roce 2024.

Ve zprávě úřad uvedl, že současné přidělení 20 megahertzů spektra v pásmu 850 MHz až 900 MHz a 90 megahertzů v pásmu 2,3 GHz skončí v květnu 2026 a březnu 2027.

CA uvedl, že ministr pro obchod a hospodářský rozvoj (SCED) také oznámil své rozhodnutí o metodě stanovení souvisejícího poplatku za využití spektra (SUF).

CA a SCED zvážily názory a připomínky obdržené ve veřejné konzultaci provedené mezi listopadem 2022 a lednem 2023 s cílem dosáhnout konečného rozhodnutí o ujednáních o přeřazení a souvisejících SUF.

„Vynikající charakteristiky rádiového šíření spektra v pásmech 850/900 MHz vedou k tomu, že operátoři poskytují široké pokrytí sítě nákladově efektivním způsobem, zatímco spektrum v pásmu 2,3 GHz má dobré charakteristiky rádiového šíření pro poskytování dobré sítě, pokrytí a širší šířky pásma schopné podporovat vyšší přenosovou kapacitu,“ uvedl mluvčí CA.

CA také poznamenal, že se očekává, že nabyvatelé spektra budou využívat frekvence k poskytování 4G, 5G nebo jiných nově vznikajících pokročilých technologií.

Licence na spektrum budou udělovány na 15 let počínaje 1. červnem 2026 pro spektrum v pásmech 850/900 MHz a 30. března 2027 pro spektrum v pásmu 2,3 GHz.

SCED také rozhodl, že SUF bude stanovena aukcí, přičemž aukční minimální cena bude specifikována blíže v době aukce po zohlednění všech relevantních faktorů.

„Aby byla nabyvatelům spektra poskytnuta větší finanční flexibilita, budou mít nabyvatelé možnost zaplatit SUF buď jednorázovou platbou předem, nebo v ročních splátkách po dobu 15 let,“ řekl mluvčí Úřadu pro obchod a hospodářský rozvoj (CEDB).

20 megahertzů v pásmu 850 MHz až 900 MHz bude rozděleno do dvou spárovaných frekvenčních bloků po 2×5 MHz. Bude zavedeno omezení spektra na 10 megahertzů.

Mezitím bude 90 megahertzové spektrum 2,3 GHz rozděleno do devíti 10 megahertzových bloků s omezením spektra 50 megahertzů.

CA také poznamenal, že spektrum bude draženo společně v simultánním vícekolovém vzestupném formátu. CA uvedl, že aukce se mohou zúčastnit stávající operátoři a noví účastníci.

Pověřenci budou muset do pěti let zajistit pokrytí minimálně 90 % populace Hongkongu.

V říjnu 2021 hongkongská vláda oznámila udělení 255 megahertzů spektra v 19 frekvenčních blocích po aukci spektra, která vyžadovala celkem 32 kol nabídkového řízení za tři dny. V tomto spektru zajistila místní vláda poplatky za využití spektra v celkové výši 1,87 miliardy HKD (v současnosti 242 milionů USD).

Prostřednictvím této aukce spektra OFCA zpřístupnila bloky spektra v pásmech 600 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 2,5/2,6 GHz a 4,9 GHz.

Zdroj: rcrwireless.com

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS