Přeskočit na obsah

Kybernetickou bezpečnost kraje a jeho příspěvkových organizací má na starost nové oddělení

[[{“value”:”

Od března 2024 přibylo mezi oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina jedno nové. Má na starost rozsáhlou a specializovanou agendu kybernetické bezpečnosti. Jeho vedoucím je kmenový zaměstnanec úřadu a odborník na informační bezpečnost a ochranu před kybernetickými hrozbami Dominik Marek. Nové oddělení vyčlení konkrétní odborníky působící pod odborem analýz.

„Naší prací bude i nadále zajišťovat agendu informační a kybernetické bezpečnosti, a to jak vnitřním směrem vůči krajskému úřadu, tak i navenek vůči příspěvkovým organizacím nebo veřejnosti. Hlavní činnosti na nejobecnější úrovni vychází ze zavádění a udržování jak procesně-organizačních, tak i technických bezpečnostních opatření všech poskytovaných ICT služeb. Kraj Vysočina poskytuje IT služby různorodým organizacím, například integrovanému záchrannému systému, zdravotnictví, školství, veřejné správě, ministerstvům nebo přeshraničním partnerům. U takto důležitých služeb je v současnosti zajištění kybernetické bezpečnosti nezbytné,“ uvedl Dominik Marek.

V loňském roce krajský úřad musel reagovat na desítky až stovky různě závažných pokusů o útok na vlastní informační systémy.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS