Search
Close this search box.

Maximus je nedocenitelný nástroj pro odborníky napříč odvětvími

Toxin Maximus monitoring PR

Myslíte si, že monitoring médií je výsadou pouze PR specialistů a tiskových mluvčích? Možná budete překvapeni, ale skutečný potenciál monitoringu dalece přesahuje běžné sledování mediálního obrazu. Náš nástroj pro monitoring médií využívají stovky odborníků i z jiných oblastí. Jsou tak vždy informováni o novinkách ze svých oborů.

Aplikace Maximus, která slouží pro monitoring médií, se ukazuje jako nepostradatelný nástroj pro širokou paletu profesionálů z nejrůznějších oblastí. Využívají ji například dopravní společnosti k efektivnímu sledování a analýze trendů v silniční, železniční a letecké dopravě. Získávají tak cenné informace pro strategické plánování a optimalizaci služeb.

Městské a obecní úřady zase spoléhají na Maximus pro získávání přehledu o nejnovějších postupech a řešeních v oblastech jako nakládání s odpadem, zapojení občanů do správy města a dalších klíčových komunálních aktivit. To vše jim umožňuje osvojit si a implementovat osvědčené postupy. Advokátní kanceláře pak oceňují schopnost identifikovat a sledovat aktuální právní kauzy. Obchodní oddělení v něm zase nacházejí nepostradatelného spojence pro hledání nových příležitostí a monitorování konkurence.

Toxin logo„Maximus je využíván nejen stovkami pracovníků z oblasti marketingu, PR a tiskových oddělení, ale jeho přínosy si cení i desítky dalších institucí, které rozšiřují jeho využití mimo tradiční rámec. Především města a obce nalezly v našem monitoringu cenného pomocníka pro sledování a analýzu informací důležitých pro jejich specifické potřeby,” uvádí Ladislav Procházka, CEO společnosti Toxin, která stojí za platformou Maximus.

Jednou z klíčových předností monitoringu pomocí této aplikace je její neomezená flexibilita v nastavení klíčových slov, témat a počtu uživatelů. To prakticky znamená, že každý zaměstnanec firmy nebo člen organizace má možnost sledovat informace přímo související s jeho činností. „Specificky, když využívají náš monitoring třeba obce, mohou jejich pracovníci detailně sledovat, jak jiné obce přistupují k otázkám digitalizace, nakládání s odpady, ochraně životního prostředí, rozvoji turistiky nebo třeba whistleblowingu,” uzavírá Procházka.