Přeskočit na obsah

Městské klimatické projekty potřebují financování v hodnotě 65 miliard dolarů

Potřeba, aby vlády, podniky a finanční instituce investovaly do klimatické infrastruktury ve městech, nebyla nikdy větší ani naléhavější, soudí nezisková CDP, která provozuje světový systém zveřejňování informací o životním prostředí pro společnosti, města, státy a regiony.

Vzhledem k tomu, že financování klimatu je na pořadu jednání klimatického summitu OSN Cop28, CDP zveřejnila svůj Global Snapshot, který odhaluje, že 636 měst v 86 zemích zveřejnilo 2 346 infrastrukturních projektů souvisejících s klimatem – v hodnotě 146 miliard USD – které hledají investice v hodnotě 65 miliard USD.

Cíle udržitelného rozvoje

CDP uvádí, že čísla jsou konzervativní odhady skutečného stavu globálních potřeb. OSN odhaduje, že do roku 2030 budou země globálního jihu potřebovat investice daleko přesahující 2 biliony dolarů ročně, aby splnily své cíle udržitelného rozvoje a účinně se vypořádaly se změnou klimatu.

„Udržitelná a odolná infrastruktura je základním kamenem hmatatelných opatření v oblasti klimatu,“ řekla Maia Kutner, globální ředitelka CDP pro města, státy a regiony. „Klimatická infrastruktura vyžaduje dodání skutečných peněz vázaných na skutečná místa ve skutečných termínech, ale je to zcela pozitivní investice do vytvoření skutečně udržitelné ekonomiky.”

Města nahlásila svá environmentální data prostřednictvím CDP-ICLEI Track v roce 2023. Čísla ukazují skok v poptávce po financích s 52% nárůstem počtu projektů hlášených CDP-ICLEI Track v roce 2021 (1 541 projektů). Nejlepší sektory pro tyto projekty jsou:

Budovy a energetická účinnost (například modernizace energeticky účinných budov): 482 projektů (v hodnotě 34 miliard USD)
Doprava (například infrastruktura elektrických vozidel): 359 projektů (v hodnotě 31 miliard USD)
Nakládání s odpady (například odpad na energii): 300 projektů (v hodnotě 8 miliard USD)
Obnovitelná energie (například vylepšená solární energie): 277 projektů (v hodnotě 12 miliard USD)
Vodní hospodářství (například lepší přístup k pitné vodě): 273 projektů (v hodnotě 30 miliard USD).

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS