Search
Close this search box.

Novým ředitelem Vojenského zpravodajství se stane Petr Bartovský

[[{“value”:”

Vláda na návrh ministryně obrany Jany Černochové odsouhlasila jmenování brigádního generála Petra Bartovského ředitelem Vojenského zpravodajství (VZ). Po projednání na Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly splněny zákonné podmínky pro jeho jmenování.

„Novým ředitelem Vojenského zpravodajství se stane profesionál, který má zkušenosti jak z Armády ČR, tak Vojenského zpravodajství, u kterého slouží 23 let. Nástupce ředitele Vojenského zpravodajství generálporučíka Jana Berouna jsem záměrně hledala v řadách příslušníků Vojenského zpravodajství v souladu s kariérním řádem a s důrazem na zajištění kontinuity. Jsem přesvědčená, že brigádní generál Petr Bartovský je právě tím nejvhodnějším kandidátem,“ uvedla ministryně. Změnu v čele vojenské zpravodajské služby označila za „evoluci, nikoli za revoluci“.

Termín, ke kterému ve funkci vystřídá dosavadního ředitele generálporučíka Jana Berouna, určí ministryně Černochová. „Chci, aby bylo rozhodnuto s časovým předstihem a aby byla i zachována kontinuita, která je v současné době a v současné bezpečnostní situaci nezbytná,“ řekla.

Brigádní generál Petr Bartovský vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, do služebního poměru vojáka z povolání byl přijat v roce 1994. V Armádě ČR působil ve velitelských a štábních funkcích v podřízenosti 1. armádního sboru a Velitelství pozemních sil. V roce 2001 byl přeložen k tehdejšímu Vojenskému obrannému zpravodajství. U vojenské zpravodajské služby zastával několik vedoucích funkcí. Dvakrát byl nasazen v zahraničních operacích v KFOR a EUFOR. Je držitelem prověrky na stupeň Přísně tajné.

V čele VZ chce navázat na letitou práci svého předchůdce. „Kontinuita výkonu služby musí být zachována a to zejména s ohledem na napjaté a proměnlivé bezpečnostní prostředí, ve kterém se svět v současné době nachází. Jedním z mých hlavních cílů bude zvýšení vnitřní koordinace Vojenského zpravodajství, aby jeho schopnosti a kapacity byly maximálně využity. Zaměřit se také chci na zintenzivnění spolupráce všech českých bezpečnostních složek a budu pokračovat v aktivitách souvisejících s podporou válčící Ukrajiny,“ uvedl Bartovský.

Jan Beroun se stal ředitelem Vojenského zpravodajství v roce 2014. „Chtěla bych mu poděkovat za jeho desetileté působení v čele vojenské zpravodajské služby, kterou vedl ve složitém období neustále se zhoršující bezpečnostní situace rámované ruskou agresí na Ukrajině,“ řekla Černochová. Závazek v Armádě ČR Berounovi skončí v říjnu. Ministryně obrany věří, že přijme některou z nabídek a bude nadále působit ve státních službách.

TZ/army.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS