Search
Close this search box.

NÚKIB připravil podpůrné materiály pro ochranu před hrozbou v podobě kvantových počítačů

Kvantové počítače zažívají v současné době velký rozmach. S rozvojem jejich schopností ovšem nabírá stále větších a konkrétnějších rozměrů také hrozba, kterou kvantové počítače představují pro současné kryptografické standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. V reakci na to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil tři podpůrné materiály, které objasňují povahu této hrozby, a kroky, které bude v následujících letech nutné učinit, aby se této hrozbě předešlo.

Prvním materiálem je přehledový dokument „Útoky s využitím kvantového počítače mohou prolomit současné šifrování: řešením je včasná a efektivní implementace nových standardů“, popisující na manažerské úrovni povahu hrozby kvantových počítačů, časové horizonty, kdy je možné hrozbu očekávat, a základní principy, jak se jí bránit.

Druhý materiál s názvem „Minimální požadavky na kryptografické algoritmy“ jednak aktualizuje minimální požadavky na současné kryptografické algoritmy a zároveň přináší přehled šifrovacích standardů a postupů, které NÚKIB doporučuje používat v následujících letech. Oproti minulým rokům si tento materiál rovněž klade za cíl podporu přípravy přechodu k používání kvantově odolné kryptografie v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Třetím materiálem je příloha „Kvantová hrozba a kvantově odolná kryptografie“, jejímž smyslem je informačně doplnit dokument Minimální požadavky na kryptografické algoritmy s bližším zdůvodněním uvedených kryptografických doporučení.

TZ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS 

Zdroj: ICT NETWORK NEWS