Přeskočit na obsah

NÚKIB vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

V červenci minulého roku schválila Vláda ČR Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025 (bližší informace zde). Z tohoto Akčního plánu plyne pro NÚKIB celá řada úkolů na následující období. Mezi ně patří i ty, které mohou a budou mít svůj přesah do legislativního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice, resp. do zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Zároveň s tím probíhá také na úrovni Evropské unie revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (tzv. směrnice NIS). Přestože není proces změn této směrnice ještě ukončen (bližší informace o revizi a tzv. směrnici NIS2 např. zde), již nyní je zřejmé, že přinese celou řadu podstatných změn, které se také promítnou do obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a povedou k jeho podstatným změnám.

Při této příležitosti NÚKIB opět vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů, které mohou být podnětem k návrhu změny obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty ke zlepšení právní úpravy. Návrhy odborné veřejnosti považuje NÚKIB za neocenitelný zdroj informací. NÚKIB bude tyto návrhy pravidelně vyhodnocovat a v případě jejich relevantnosti zapracovávat do připravovaných změn.

Více zde: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1831-nukib-vyzyva-odbornou-verejnost-k-zasilani-navrhu-na-zmeny-zakona-c-181-2014-sb-o-kyberneticke-bezpecnosti/

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS

Veletrh URBATECH 2023

První ročník veletrhu pro města a obce URBATECH, proběhne na Výstavišti České Budějovice v termínu 30. 3. – 1. 4. 2023. Významnou součástí bude i

Číst dále »
Generated by Feedzy