Přeskočit na obsah

Projekty z Karlovarského kraje získají další evropské finance

Na 2 projekty z území našeho regionu půjdou peníze z programu Cíl evropské územní spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Rozhodli o tom členové monitorovacího výboru tohoto programu na svém online zasedání v prosinci 2021. Podporu v celkové výši 1 milion eur dostane celkem 5 projektů.

Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou určeny v Karlovarském kraji pro projekt „Včely – základ života”. Jedná se o částku 214 818 eur. „Jednoduše se dá popsat, že by projekt měl během jednoho roku pomoci podpořit populace včel divokých a medonosných a zvýšit zájem o včelařství. Opatření, která by k tomu měla směřovat, se týkají hlavně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, oblasti u města Loket a ve městě Goldkronach,” uvedl krajský radní Patrik Pizinger. V rámci projektu se budou konat i workshopy a studijní cesty a vzniknou koncepty pro péči o zelené plochy.

Další z úspěšných projektů má název „Na cestě k digitální vlastivědě” a získal z EFRR 87 901 eur. Hlavním cílem tohoto projektu je vypracování a navržení struktury a fungování digitální vlastivědy česko-bavorského příhraničí. Rozšířit by se měly rovněž historické prameny z oblasti regionálních dějin a genealogie dostupných na portálu Porta fontium. „Dojde k úpravě uživatelského prostředí portálu tak, aby umožnil uživatelům vkládat na web komentáře, fotografie a vlastní výsledky bádání,“ dodal Patrik Pizinger.

Vzhledem k tomu, že kromě prioritní osy 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace ještě nebyly vyčerpány finanční prostředky programu, mají žadatelé dále možnost předkládat projektové žádosti do prioritních os 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, 3 – Investice do dovedností a vzdělávání a 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Doba realizace nově podaných projektů potrvá do 31. 3. 2023. Žádosti je nutné podat do 9. 2. 2022, 23:59 hodin (datum elektronického doručení). O žádostech se rozhodne na 14. zasedání monitorovacího výboru, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022.

Bližší informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací ohledně podmínek přiznání dotace najdou zájemci na internetových stránkách www.by-cz.eu. K dispozici jsou zde taktéž kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v příslušném kraji obrátit.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Zdroj: B2B NETWORK NEWS

Ubisoft Forward se blíží

Kromě teplého počasí se léto vyznačuje také konferencemi vydavatelů her. Ubisoft nám brzy ukáže své připravované hry. Ubisoft Forward přichází Podle traileru, který si můžete

Číst dále »
Generated by Feedzy