Přeskočit na obsah

Průzkum: Vzdělávací sektor trpí nejvyšší mírou zašifrování dat a nejdelší dobou jejich obnovy

Sektorová studie The State of Ransomware in Education 2022 uvádí, že vzdělávací instituce – a to jak vysokoškolské, tak ty na nižší úrovni vzdělávacího procesu – jsou stále častěji zasaženy ransomwarem. V roce 2021 jich takový útok utrpělo 60 %, zatímco v roce 2020 to bylo 44 % organizací. Vzdělávací instituce čelily nejvyšší míře zašifrování dat (73 %) ve srovnání s ostatními sektory (65 %) a zaznamenaly nejdelší dobu obnovy, přičemž 7 % z nich trvalo obnovení nejméně tři měsíce, což představuje téměř dvojnásobek průměrné doby v ostatních sektorech (4 %).

Mezi další zjištění patří:

Vzdělávací instituce uvádějí nejvyšší náchylnost k provozním a obchodním dopadům ransomwarových útoků ve srovnání s ostatními sektory; 97 % respondentů z oblasti vysokého školství a 94 % respondentů z oblasti nižšího školství uvádí, že útoky ovlivnily jejich schopnost fungovat, přičemž 96 % respondentů z oblasti vysokého školství a 92 % respondentů z oblasti nižšího školství v soukromém sektoru uvádí navíc i ztrátu z obchodních aktivit a příjmů.
Pouze 2 % vzdělávacích institucí získala po zaplacení výkupného zpět všechna zašifrovaná data (což znamená pokles ze 4 % v roce 2020); školy dokázaly po zaplacení výkupného získat zpět v průměru 62 % zašifrovaných dat (pokles z 68 % v roce 2020).
Zejména vysokoškolské instituce uvádějí nejdelší dobu obnovy dat po ransomwarovém útoku. Zatímco 40 % uvádí, že obnovení trvá nejméně jeden měsíc (v případě ostatních sektorů je to 20 %), 9 % uvádí, že to trvá tři až šest měsíců.

Zajímavé je, že vzdělávací instituce hlásí nejvyšší míru výplaty kybernetického pojištění u škod způsobených ransomwarem (100 % vysoké školství, 99 % nižší školství). Jako celek má však tento sektor jeden z nejnižších podílů kybernetického pojištění proti ransomwaru (78 % oproti 83 % u ostatních sektorů).

Průzkumu v rámci studie The State of Ransomware in Education 2022 se zúčastnilo 5 600 IT profesionálů, včetně 320 respondentů z nižších vzdělávacích institucí a 410 respondentů z vysokých škol, ve středně velkých organizacích (100–5 000 zaměstnanců) v 31 zemích včetně České republiky.

TZ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS