Search
Close this search box.

První ročník soutěže s NEVAJGLUJ podpoří větší čistotu v obcích

[[{“value”:”

Nová soutěž „Čisté obce s NEVAJGLUJ 2024“ podpoří aktivní přístup obcí k udržování pořádku na veřejných prostranstvích. Oceněny budou osvětové aktivity pořádané obcemi pro jejich občany a návštěvníky, které povedou k omezení litteringu, tj. volnému odhazování nedopalků a drobných odpadků ve veřejném prostoru. Je na tvořivosti každé obce, jakou formu zvolí, kladné body si připíše za zapojení obyvatel či návštěvníků, udržitelnost nebo environmentální dopad aktivity. Počítá se také účast obce v rámci akcí „Ukliďme Česko“ nebo v aplikaci „Kam s ním“. Do soutěže však nelze přihlásit pouze obecné akce organizované například v rámci Oslav Dne Země, vždy musí jít v první řadě o littering.

Soutěž pořádá společnost NEVAJGLUJ a. s. provozovatel kolektivního systému, který finančně podporuje ve městech a obcích úklid nedopalků na veřejných prostranstvích. Volně odhozené nedopalky jsou zdrojem mikroplastů a dalšího znečištění životního prostředí. Podpora je financována výrobci tabákových výrobků s filtry na základě zákona o jednorázových plastech.

Soutěž běží od počátku dubna až do 8. září 2024. Mohou se jí zúčastnit obce, které mají se společností NEVAJGLUJ a.s. podepsanou Smlouvu o úhradě nákladů. Aktivity měst a obcí poté vyhodnotí odborná komise.

Do hodnocení se bude moci zapojit i veřejnost, a to během září prostřednictvím kliků na FB/Instagramu NEVAJGLUJ. Hlasy veřejnosti pomohou získat obcím bonusové body k hodnocení a celkovému umístění v soutěži.

Vyhlášení vítězů proběhne na počátku října 2024 na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv ČR. Nejlépe ohodnocené obce čekají věcné dary a finanční odměna až ve výši 60 000 Kč.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS