Search
Close this search box.

Psychických poruch u dětí a mládeže přibývá

Dětí, které potřebují psychologickou pomoc, přibývá. Výrazný nárůst je patrný zejména u pacientů s úzkostnými poruchami i s diagnostikovanou reakcí na těžký stres a poruchy přizpůsobení. Vyplývá to z dat České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zároveň eviduje i významné zvýšení nákladů. Ještě v roce 2019 vynaložila na léčbu psychických poruch dětí 43 miliónů korun, loni to již bylo téměř 56 milionů korun.

„U odbornosti 901, což je klinická psychologie, představuje nejvyšší nárůst čerpání péče u dětí do 18 let léčba depresí a fobických úzkostných poruch. Reakcí na těžký stres a poruch přizpůsobení i poruchy příjmu potravy přibylo významně mezi roky 2020 a 2022. Také pacientů s obsedantně-nutkavou poruchou do 18 let bylo loni o 59 procent více než o čtyři roky dříve. Děti a mládež častěji řeší rovněž potíže s pohlavní identitou, tam vidíme mezi lety 2019 a 2022 dramatický nárůst o 200 procent,“ popisuje mluvčí pojišťovny Mazurová. Nicméně tento obrovský nárůst poruch pohlavní identity je zcela jiný fenomén, kde se uplatňuje vliv sociálních sítí a influencerů a jde tedy spíše o vznik nového podtypu poruch pohlavní identity.

Nejvíce prostředků vydala ČPZP loni právě na léčbu reakcí na těžký stres a poruchy přizpůsobení, a to téměř 9,6 milionu korun. Zatímco v roce 2019 se léčilo s psychickými obtížemi 9 359 pojištěnců ve věku do 18 let, o rok později to vlivem omezení neakutních návštěv lékaře v důsledku pandemie koronaviru bylo 8000 pacientů. V roce 2021 však jejich počet vzrostl na 8 764 a loni pak na 9 837 pojištěnců.

Poptávka po psychologické a psychoterapeutické pomoci stoupá

ČPZP si uvědomuje důležitost péče o duševně nemocné pacienty. Na řešení problematiky nedostatku odborných kapacit zdravotníků a dostupnosti potřebné psychiatrické péče spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR i s odbornými společnostmi.

V nabídce preventivních programů má ČPZP již od února 2021 program Duševní zdraví. Zařazením tohoto programu ČPZP vyšla vstříc požadavku Rady vlády pro dušení zdraví na účast v projektu z oblasti podpory a prevence duševního zdraví v souvislosti s dopady epidemiologické situace na duševní zdraví obyvatel ČR. Zpočátku byl program nastaven jen pro dospělé pojištěnce. V současnosti je příspěvek určen na jakoukoliv psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací, a to pro pojištěnce již od 7 let Mohou si přitom vybírat ze seznamu téměř 800 psychoterapeutů, uvedených na webu ČPZP.

V roce 2021 přispěla ČPZP v rámci programu Duševní zdraví svým pojištěncům částkou přes jeden milion korun. Loni to bylo 2 700 000 korun. V letošním roce k datu 30. 9. je vyčerpáno již 2 800 000 korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje přes 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

TZ

Zdroj: Zdraví-lidé.cz