Search
Close this search box.

Revoluce v rehabilitacích: Síla virtuální reality ve zdravotnictví

Technologie virtuální reality (VR) mění prostředí zdravotní péče a nabízí inovativní řešení a doplněk konvenčních rehabilitačních metod. VR se stále více prosazuje v různých oblastech medicíny. Tým VR Vitalis je lídrem v oblasti špičkových rehabilitačních programů ve VR, jejichž cílem je zrychlit zotavení pacientů a zkvalitnění komplexní zdravotní péče. Vše vyvíjejí s týmem odborníků tak, aby to přineslo pacientům co největší přínos. Aplikaci využívají zdravotnická zařízení průřezem oddělení. Od lůžkových i ambulantních rehabilitací, přes neurologii, JIP, ARO, ortopedii, po psychiatrii, neurochirurgii a další.

Příkladem jsou konkrétní kazuistiky pacientů, u kterých byla VR Vitalis Pro využita.

Kazuistika 1: Zlepšení motorických a kognitivních dovedností prostřednictvím virtuální reality

Jeden z úspěšných příběhů VR Vitalis se týká pacienta (28 let), který utrpěl těžkou autonehodu, jež ovlivnila jeho motorické a kognitivní schopnosti. Konvenční rehabilitační metody měly jen omezený úspěch, dokud se pacient v Centru trénování paměti neseznámil s imerzivní VR terapií. Díky interaktivním cvičením a poutavému virtuálnímu prostředí dosáhl pacient zlepšení v jednotlivých motorických i kognitivních oblastech, což mu umožnilo vykonávat každodenní činnosti s větší nezávislostí a sebedůvěrou.

Kazuistika 2: Zvládání syndromu akutní dechové tísně pomocí virtuální reality

Další pacientka, která trpí syndromem akutní dechové tísně neboli ARDS, se snažila najít úlevu prostřednictvím nekonvenční léčby. Rehabilitace s VR Vitalis Pro založená na virtuální realitě nabídla nový přístup k úlevě od bolesti a uvolnění tím, že rozptýlila její mozek pomocí vjemů ve virtuální realitě. Po absolvování VR rehabilitace na ARO ve FNO pacientka hlásila výrazné zlepšení dýchání a motorických dovedností.

Kazuistika 3: Výrazné zlepšení stavu pacienta po oboustranném CMP

Tentokráte je pacientem cizinec, muž. Po oboustranném CMP byl neschopen se posadit, nereagoval na léčbu. Byl mu půl roku aplikován botox, beze změny. 2 roky bez viditelných pokroků. Následně další konvenční terapie, tentokráte kombinovaná s využitím VR Vitalis, které jej neuvěřitelně motivovalo. Po 10 aplikacích je schopen samostatně sedět až 40 minut, cítí velké zlepšení a motivaci.

Kazuistika 4: Uvolnění pacienta s duševní poruchou

Pacient 60 let s duševní poruchou způsobenou poškozením mozku, demence. 6. pobyt v psychiatrické léčebně. Po první aplikaci VR Vitalis Pro se odpoutal od svých osobních starostí a problémů. Došlo k okamžitému uvolnění pacienta, přestal řešit své problémy, na které se fixoval. Velice se mu tato rehabilitace líbila.

Odborné posudky potvrzují úspěšnost rehabilitace VR

Podle předních odborníků v oblasti rehabilitace nejsou úspěchy VR Vitalis ojedinělými případy, ale ukazují na širší trend ve zdravotnictví.

Mgr. Marcela Dabrowská, Ph. D. garantka praxe pro obor ergoterapie na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Lékařská fakulta Ostravské univerzity), uvedla: „Využití virtuální reality v rehabilitaci, má velký potenciál a domnívám se, že do budoucna se s ní budeme setkávat stále častěji. Na základě mých dosavadních zkušeností, subjektivního hodnocení pacientů a výsledků standardizovaných testů mohu potvrdit, že cvičení s využitím virtuální reality pozitivně ovlivňuje motorické i kognitivní funkce pacientů a přispívá tak k lepší kvalitě života. Zároveň mění emoční ladění a pozitivně motivuje pacienty k aktivitě. Je to terapie, na kterou se pacienti vždy těší.“

TZ

Zdroj: Zdraví-lidé.cz