Search
Close this search box.

Sněmovna schválila rozšíření seznamu investičních nástrojů

Mezi investiční nástroje podléhající regulaci budou zřejmě nově spadat i technologie související s kryptoměnami, které fungují na principu takzvané technologie distribuovaného registru (DLT). Jednou z možností využití této technologie ve financích jsou právě kryptoaktiva. Mají podléhat stejné regulaci jako ostatní investiční nástroje. Počítá s tím novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji projedná Senát. Sněmovna přijala předlohu beze změny v předložené podobě.

Novela má především přizpůsobit český zákon evropskému nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru. Ministr financí již dříve upozornil, že v českém právním řádu by se změny měly objevit do 23. září, čemuž se podaří vyhovět jen s mírným zpožděním. „Pilotní režim spočívá v tom, že se rozšíří okruh osob, které budou moci vést evidenci cenných papírů, jsou-li tyto cenné papíry vedeny na DLT. Takže kromě centrálního depozitáře to nově mohou být také burzy a obchodníci s cennými papíry,“ řekl již dříve ministr.

Evropské nařízení mimo jiné uvádí, že je nutné, aby právní předpisy EU týkající se finančních služeb byly vhodné pro digitální éru. Unie v něm píše kromě jiného, že existence digitálních nástrojů ve sdíleném registru nebo emise tradičních aktiv v digitalizované podobě usnadní obchodování i navazující procesy. Chybí však povolená infrastruktura finančního trhu, která by využívala technologii sdíleného registru a poskytovala pro kryptoaktiva, považovaná za finanční nástroje, služby při obchodování nebo vypořádání.

Projednávaná novela, která na toto nařízení reaguje, zavádí možnost České národní banky upravit třeba vyhláškou prahy pro fungování tržní infrastruktury v pilotním režimu při využití technologie distribuovaného registru. Pilotní režim zavádí EU proto, aby některé tržní infrastruktury nemusely splňovat některé požadavky právních předpisů. Technologie distribuovaného registru souvisí s blockchainem, což je druh decentralizované databáze s neustále se rozšiřujícím počtem záznamů o převodech peněz. Záznamy v této databázi jsou nezměnitelné. Technologie je proto podle odborníků odolná proti útokům. Nejčastěji se využívá jako účetní kniha kryptoměn, která uchovává transakce provedené uživateli.

Nařízení EU definuje sdílený registr jako úložiště informací, které vede evidenci o transakcích a které je sdíleno prostřednictvím souboru DLT síťové uzly a synchronizováno mezi nimi pomocí mechanismu konsensu. DLT technologii pak jako technologii, která umožňuje sdílení a provozování sdílených registrů.

Vláda v souvislosti s přijetím zákona neočekává dopady na státní rozpočet. Vložená novela zákona o pojišťovnictví také v souladu s požadavky EU navyšuje částky velkých pojistných rizik a minimální kapitálové požadavky na

V polovině května schválily státy EU pravidla regulace trhů s kryptoměnami. Nařízení označované zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets) požaduje například, aby firmy vydávající a obchodující s kryptoměnami získaly v EU registraci. Úřady budou díky normě moci získat přístup k některým údajům z transakcí, což má zprůhlednit obchodování a zabránit nelegálním operacím.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS