Search
Close this search box.

ÚOHS potrestal distributora pokutou 72,3 milionu Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Groupe SEB ČR s.r.o. pokutu ve výši 72 333 000 korun za zakázané dohody o určování cen pro další prodej, jejichž prostřednictvím tato společnost omezovala odběratele ve svobodném nastavení cen prodávaného zboží.
Rozhodnutí již je pravomocné, protože společnost Groupe SEB ČR s.r.o. se v rámci procedury narovnání k jednání přiznala a proti rozhodnutí nepodala rozklad.

Společnost Groupe SEB s.r.o. je česká dceřiná společnost patřící do francouzské skupiny Groupe SEB, která je celosvětovým výrobcem zaměřeným na malé domácí spotřebiče, kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro osobní péči a kuchyňské potřeby. Společnost Groupe SEB s.r.o. vyrábí a distribuuje výrobky značek Krups, Moulinex, Rowenta, Tefal a WMF. Uvedené zboží prodává na území České republiky zejména na velkoobchodní úrovni velkoobchodním i maloobchodním odběratelům, kteří je pak prodávají koncovým zákazníkům.

Soutěžitel Groupe SEB se dopustil porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže i unijních soutěžních pravidel tím, že odběratelům stanovoval pro prodej konečným spotřebitelům minimální maloobchodní ceny malých domácích spotřebičů a kuchyňských potřeb. Dodržování těchto cen následně kontroloval, například prostřednictvím srovnávače Heureka.cz. Prodejce, jejichž ceny byly příliš nízké, vyzýval k jejich navýšení na stanovenou úroveň, a to i pod hrozbou sankcí, které také reálně uplatnil. Byl tak schopný ovlivnit cenovou hladinu dotčeného zboží na relevantních trzích na území České republiky, a to i přes skutečnost, že nemusel uzavřít cenové dohody se všemi svými odběrateli. Soutěžitel Groupe SEB tak prokazatelně v období od 19. 4. 2015 do 7. 4. 2022 uzavřel s více než dvěma desítkami odběratelů zakázané cenové vertikální dohody s cílem narušit hospodářskou soutěž na relevantních trzích.

Uložená pokuta dosahuje významné výše zejména kvůli postavení soutěžitele Groupe SEB na relevantních trzích a také délce deliktního jednání. Na druhé straně Úřad pozitivně zohlednil, že soutěžitel Groupe SEB při vyšetřování aktivně a nadstandardně spolupracoval, protisoutěžní jednání dobrovolně ukončil a také informoval své odběratele, že mohou ceny stanovovat zcela svobodně. Ke snížení pokuty přispělo také posílení a rozšíření stávajícího compliance programu a splněním podmínek pro narovnání.

Jedná se již o třetí odhalený a potrestaný vertikální kartel v segmentu domácích elektrospotřebičů, přičemž Úřad řeší další případy v této oblasti. Společnosti FAST ČR byla za toto protisoutěžní jednání uložena pravomocná pokuta ve výši 30 228 000 korun a společnosti ELECTROLUX, s.r.o., sankce 125 404 000 korun. Z dosavadních zjištění Úřadu vyplývá, že zakázaných praktik, které omezují cenovou soutěž mezi prodejci, a navyšují tak cenovou hladinu pro spotřebitele, využívá nezanedbatelná část distributorů, dovozců a výrobců. Nejedná se tedy o žádná bagatelní pochybení, ale o opakující se typové jednání, které pokrývá značnou část trhu a má reálné negativní dopady na peněženky českých spotřebitelů.

TZ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS