Volební systém Polys nabízí nové možnosti hlasování

V rámci programu na světovém mobilním kongresu MWC 2021 v Barceloně představil Kaspersky další vylepšení hlasovacího systému Polys, který je postavený na technologii blockchain. Nová verze systému Polys nabízí bezpečný a snadný průběh voleb pro organizátory i voliče.

Během minulého roku se životy lidí přesunuly víceméně do online světa, a to včetně různých typů hlasování. Pro systém Polys to znamenalo trojnásobný počet relací než v předchozím období. Neměnná a decentralizovaná povaha blockchainu z něj dělá dokonalou technologii elektronického hlasování v oblastech s vysokými nároky na bezpečnost. A s rostoucí popularitou voleb podporovaných blockchainem se objevila potřeba nových volebních metod.

S ohledem na zpětnou vazbu od zákazníků přidal Polys následující typy hlasování, které jsou k dispozici ihned po vybalení:

Tajné hlasování

Organizátoři mohou nastavit hlasování o různých záležitostech v rámci zasedání pomocí jediného anonymního dotazníku. Tato metoda vede k úspoře času a podporuje rychlý průběh voleb na akcích typu výroční valná hromada, schůze správní nebo akademické rady. Tento nový typ hlasování umožňuje navíc různé typy odpovědí od jednoduchého výběru po bodový systém s více možnostmi (kde volič přiřazuje body k dostupným možnostem). A to vše při absolutním zachování anonymity.

Veřejné hlasování

Tajné hlasování je nastavené tak, že jsou data šifrována a anonymizována. Organizátor má ale také možnost veřejného hlasování, kdy jsou hlasy přiřazovány jednotlivým voličům nebo hlasujícím.

Polys představil i nové nástroje pro management hlasovacího procesu:

Zjednodušené vyúčtování a poskytování licencí

Hlasování do 5 000 účastníků je nyní možné organizovat bez osobního zapojení týmu Polys, což zrychluje proces správy účtů. Nový licenční mechanismus je také implementován ve formě chytré smlouvy: po aktivaci licence jsou všechny parametry zaznamenány do blockchainu. Kromě standardních balíčků je možné na přání zákazníka vytvořit speciální licenci, pokud aktuální možnosti nesplňují jejich požadavky.

Dohled nad probíhajícími aktivitami

Organizátor hlasování může sledovat, kdo otevřel odkaz z e-mailu nebo SMS zprávy, aby získal hlasovací lístek. Seznam těchto účastníků se zobrazuje ve vyhrazené tabulce v panelu organizátora ve fázi „probíhá hlasování“. Abychom zajistili anonymitu voličů a zabránili manipulaci, systém neumožňuje zjistit, kdo už hlasování dokončil.

Úpravy seznamů hlasujících

Hlasující mohou být nahráni do Polys systému, kde je možné potom pokračovat v další editaci – přidávat, mazat a upravovat konkrétní osoby.

Archivace proběhlých akcí

Všechny vyplněné ankety lze nyní archivovat a zobrazit ve speciální oblasti panelu Organizátor. Protože Polys běží na blockchainu, nelze ze systému nic odstranit.

Alexander Sazonov, ředitel Polys, k aktuálnímu vylepšení říká: „Reagujeme na všechny návrhy od našich klientů a snažíme se rychle implementovat ty nejžádanější funkce. Přechod na online změnil i potřeby organizátorů hlasování tak, že standardní hlasovací lístky už nejsou vždy vyhovující. Zjistili jsme, že někteří naši zákazníci mají tendenci otevírat více hlasování současně. Aktualizovali jsme naši platformu o tyto nové metody a funkce, aby naši klienti nemuseli volit mezi zabezpečením a uživatelskou přívětivostí.“

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS