Search
Close this search box.

Acronis: Advanced Automation pro jednodušší správu a vyšší produktivitu administrátorů

Acronis Advanced Automation

Acronis nedávno oznámil dostupnost Acronis Advanced Automation, platformy umožňující automatizovat rutinní administrátorské úkoly. Je postavena na zkušenostech a poptávce MSP prodejců po zefektivnění a zjednodušení procesů a služeb, přičemž pomáhá přejít od break-fix modelu k předplaceným cloudovým službám vyžadujícím nový přístup ke správě účtů a kontraktů.

Složité procesy jsou jednou z největších výzev poskytovatelů MSP, které dnes zahrnují administrativu týkající se produktových inovací, modelů dodávek a tvorby služeb s přidanou hodnotou. Acronis Advanced Automation je řešení pro malé a středně velké MSP poskytovatele, kteří potřebují zjednodušit a zefektivnit svůj provoz. S centralizovaným řízením a správou služeb, monitoringem produktivity personálu a automatizovaným vyúčtováním získají MSP využívající automatizační platformu Acronis kompletní přehled o všech kontraktech, dodávkách, ticketech a pracovních aktivitách s cílem maximalizovat příjmy a zvýšit důvěru zákazníků.

Acronis„Automatizace je v současném IT oboru jedním z klíčových trendů a Acronis nabízí produkt umožňující MSP společnostem automatizovat své operace a přijímat kvalifikovanějších rozhodnutí. Ať již začínajícím MSP nebo pokročilým poskytovatelům služeb, všem Acronis Advanced Automation pomůže získat kontrolu a dále rozvíjet své řízení služby,“ řekl Patrick Pulvermueller, CEO společnosti Acronis. „Jedná se o další komponentu řešení Acronis Cyber Protect Cloud, která rozšiřuje podporu MSP zákazníkům a jejich podnikání.“

Advanced Automation nabízí MSP podnikům robustní možnosti k obchodnímu růstu, včetně bezchybné fakturace a vyúčtování, integrovaného service desku, automatizovaného sledování času a podpory pro předplatné modely služeb. Tyto funkce umožňují:

  • Zvyšovat efektivitu: Advanced Automation pomáhá MSP zefektivňovat pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a redukovat manuální činnosti, což dovoluje se více soustředit na aktivity s vyšší hodnotou.
  • Eliminovat procesní překážky: Advanced Automation významně zjednodušuje podporu pro služby postavené na modelu předplatného.
  • Zvyšovat produktivitu: Advanced Automation poskytuje jednotnou platformu pro správu zákaznických dat, ticketů , projektů a vyúčtování, takže MSP ušetří čas a úsilí k rychlejším a efektivnějším dodávkám služeb.
  • Zvýšit spokojenost zákazníků a zaměstnanců: Lepší správa interakce se zákazníky a rychlejší reakce na jejich požadavky vedou k vyšší spokojenosti zákazníků.
  • Vyšší ziskovost: Advanced Automation automatizuje procesy a redukuje potřebu manuálních činností, které dovolují MSP zlepšit svou provozní efektivitu a ziskovost.

 

Acronis Advanced Automation je k dispozici MSP partnerům Acronis a také všem, kdo s poskytováním řízených služeb začínají.