Přeskočit na obsah

Českou aplikaci MEDDI budou využívat ozbrojené síly Peru

MEDDI hub a.s. je česká společnost, která vyvíjí telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv a celkově ji zefektivnit. Kromě České republiky a dalších zemí ve střední Evropě nyní platforma sklízí úspěchy také v Latinské Americe. Nejnovějším projektem je pak spolupráce s peruánskou armádou a implementace řešení MEDDI do lékařské péče na říčních “plovoucích nemocnicích” a námořních plavidlech.

Společnost MEDDI hub rozjíždí společně s peruánskou armádou projekt zdravotní péče pro říční “plovoucí nemocnice“, které se starají o pacienty ve vzdálených a nedostupných lokalitách ve vnitrozemí. Cílem pilotního projektu je implementace MEDDI app pro říční plovoucí nemocnici NAPO, které ošetří ročně přes 100.000 pacientů na řece Amazonce a Ucayal. Aplikace umožní bezpečnou komunikaci prostřednictvím videohovoru mezi lékařem na palubě s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině. Pomůže také zefektivnit a urychlit péči o pacienty na palubě díky digitální evidenci pacientů a jejich lékařských záznamů. Aplikace rovněž přispěje ke snížení úmrtnosti těhotných žen, která je v těchto odlehlých oblastech z důvodu nedostatku péče vysoká. Součástí projektu bude i instalace hotspotu v místní komunitě a využití MEDDI jako dalšího komunikačního kanálu pro vzdělávání obyvatelstva a prevenci. Předpokládá se, že použití aplikace bude následně rozšířeno na všech šest plavidel, které peruánská armáda takto využívá.

Dalším společným projektem s peruánskou armádou je implementace MEDDI app do lékařské péče na vojenských námořních plavidlech. Pilotní projekt proběhne na lodi PISCO s posádkou celkem 557 mužů. Aplikaci budou moci využívat i jejich rodinní příslušníci. Následně se plánuje spolupráci rozšířit i na ostatní vojenská plavidla, kterých má Peru celkem 50 a celkově na nich slouží přibližně 30.000 mužů. Aplikace by byla zpřístupněna i pro více než 150.000 rodinných příslušníků. Hlavním benefitem zavedení MEDDI app do lékařské péče na vojenských plavidlech bude opět možnost bezpečné komunikace s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině 24/7 a digitální evidence námořníků a jejich lékařských záznamů. Předpokládá se, že implementací telemedicíny do zdravotní péče o námořníky dojde také ke snížení výdajů na zdravotnictví v armádě, např. snížením počtů evakuací pacientů z lodě na pevninu helikoptérou.

„Pro plovoucí nemocnice nebo námořní plavidla je telemedicína způsobem, jak rychle a opravdu efektivně zlepšit péči o posádku. V současné době je kontakt se specialisty na pevnině velmi omezený, stejně jako jakákoliv digitální evidence námořníků a jejich zdravotních záznamů. Věříme, že se využití naší aplikace v pilotních projektech osvědčí a spolupráce bude v průběhu tohoto a příštího roku rozšířena na všechna plavidla. Do budoucna pak chceme naše řešení nabídnout válečným flotilám v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině, Chile a Dominikánské republice,“ vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti MEDDI hub.

Zdroj: allnews.cz

Zdroj: Zdraví-lidé.cz

Veletrh URBATECH 2023

První ročník veletrhu pro města a obce URBATECH, proběhne na Výstavišti České Budějovice v termínu 30. 3. – 1. 4. 2023. Významnou součástí bude i

Číst dále »
Generated by Feedzy