Search
Close this search box.

Průměrně spotřebujeme 10 GB dat měsíčně

Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2023, kde shrnuje své aktivity v loňském roce a přináší i základní popis situace na trhu. Celkový objem přenesených mobilních dat za rok 2023 dosáhl téměř hodnoty 1,35 tis. PB a jeho meziroční nárůst lze odhadnout na 43 %. Průměrná měsíční spotřeba dat na datovou SIM kartu odhadem dosáhla 9,8 GB – v předchozím roce šlo o 7 GB. V roce 2023 se Úřad zaměřil na přípravu opatření proti spoofingu, aukci kmitočtů DAB či historicky první dotační výzvu na zlepšení signálu ve vlacích. Také jsme se intenzivně připravovali na novou agendu související s rolí národního koordinátora digitálních služeb, podíleli jsme se na přípravě několika zákonů či jejich novel, a v neposlední řadě jsme provedli přezkum poštovního trhu. Ten byl podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na nového držitele poštovní licence.

Během roku 2023 jsme ve spolupráci nejen s operátory analyzovali technické i organizační způsoby, jak docílit omezení podvodného spoofingu v ČR. Závěrem roku jsme představili návrh konkrétních opatření ve formě nových podmínek ve všeobecném oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10.

Výběrové řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro vysílací sítě digitálního rozhlasu (DAB) jsme zahájili v létě a na podzim proběhla elektronická aukce. Dražené kmitočtové bloky si rozdělilo všech 8 účastníků výběrového řízení. Aukce byla úspěšně ukončena v únoru 2024 udělením přídělů všem osmi úspěšným účastníkům. Základní podmínky směřují na rychlý rozvoj vysílacích sítí k pokrytí obyvatel, území i dálnic.

Na základě delegační smlouvy jsme připravili návrh dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“, jejímž cílem je napomoci zlepšení dostupnosti a kvality mobilních služeb i uvnitř vlakových vozů.

V souvislosti s výkonem nové agendy vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 (nařízení P2B) a přípravou Úřadu na budoucí převzetí dalších digitálních agend (nařízení DSA a DGA) jsme ke dni 1. ledna 2023 zřídili Oddělení dozoru specializovaných agend. Současně jsme se připravovali na budoucí roli Národního koordinátora digitálních služeb.

Provedli jsme komplexní přezkum poštovního trhu a přípravu souvisejících dokumentů potřebných pro konzultaci záměru uložit povinnost poskytování základních služeb pro období od roku 2025 v rámci nové poštovní licence.

Pokračovaly také aktivity Telekomunikační akademie. Naši lektoři realizovali nejvyšší počet přednášek od zahájení činnosti akademie, celkem se jich uskutečnilo 95. Jejich adresáty bylo 2051 seniorů a nově i 144 mladistvých. Telekomunikační akademie rozšířila své aktivity a zaměřila své přednášky i na nízkoprahová centra pro děti a mládež, školy atd.

TZ/ČSÚ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS 

Zdroj: ICT NETWORK NEWS