Search
Close this search box.

Sněmovna zřejmě schválí evidenci přeshraničních plateb za online nákupy

Poskytovatelé platebních služeb asi budou muset od příštího roku poskytovat finanční správě informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která je ve Sněmovně před schvalováním. Rozpočtový výbor ji doporučil schválit. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která by měla přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH. V účinnost má vstoupit k 1. lednu příštího roku.

Ministr financí řekl, že novela je čistě transpoziční a není v ní nic nad rámec směrnice. Evropská úprava předpokládá, že nástrojem pro účinnější boj s daňovými podvody by měl být Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP). Systém bude shromažďovat informace od národních správců daně a tyto informace pomohou odhalit případné nedoplatky DPH při přeshraničních transakcích.

ANO návrh podporuje. Výhrady k předloze měl poslanec SPD Jan Hrnčíř. Vytkl návrhu především, že na poskytovatele platebních služeb uvaluje další povinnosti a přináší byrokratické překážky. Poslanec ODS Jiří Havránek chce do zákona doplnit stručný pozměňovací návrh, aby podání o platbách bylo formulářovým podáním podle daňového řádu.

Vláda uvádí, že rozmach elektronického obchodování sice zjednodušuje nakupování, ale zároveň ale slouží často při podvodných aktivitách. Tím některé subjekty získávají nespravedlivou výhodu na trhu, protože neplní své povinnosti ohledně DPH. Podle navrhované změny zákona budou muset poskytovatelé platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Zaznamenávat budou údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Povinnost vznikne při překročení limitu 25 přeshraničních plateb jedné osoby za čtvrtletí.

Informace o platbách budou poskytovatelé platebních služeb předávat Finanční správě ČR vždy do konce měsíce po skončení čtvrtletí. Podle předkládací zprávy přinese administrativa spojená s novou povinností státu náklady 14 milionů korun, které ministerstvo financí pokryje ze svého schváleného rozpočtu.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS